Att tänka på

Det är mycket att tänka på! Nedan har vi gjort en checklista till din hjälp, gå gärna igenom den. Detta är frågor vi kommer ställa. Självklart kan vi genom besök på plats hjälpa er med några av svaren!

Vi utgår även från Branschspecifika tillägg till AFU 99 för håltagningsentreprenader

Vi hjälper också naturligtvis till med de åtgärder som krävs för att du ska få ditt önskade hål, rivningsjobb m.m utfört.

Tveka inte att höra av dig med frågor och offertförfrågan!

Checklista​

 • Krävs bygglov för arbetet?
  ​(Fråga din kommun, samhällsbyggnadskontoret)​
 • Är konstruktionen bärande? Krävs avväxlingar eller stämpning före arbetets start? Tillåts översågning i hörn?
  ​(Vi kan hjälpa dig med bedömningar och lägger i nödvändiga fall tex. upp balk för kunna ta upp hålet)
 • Finns dolda installationer (t.ex. rör el och ventilation) i väggar och bjälklag?
  ​(Har ni ritningar på ert hus är det till stor hjälp)
 • Finns larm eller andra apparaturer som måste stängas av?​
  ​(tex brandlarm, vibrationslarm & inbrottslarm)
 • Finns det tillgång till el: 230 eller 400volt och 10,16,25 eller 63A säkringar?
  ​(Vi har eget elverk eller kraftverk att ta med om så behövs)
 • Finns tryckvatten för sågning/borrning och avlopp för kylvatten?​
  ​(Vi har möjlighet att ta med eget vatten och ta med slamvatten eller infiltrera det på er mark)
 • Är det längre än 50 meter till el/tryckvatten?
  ​(Våra bilar är grundutrustade med 50 meter elkabel och vattenslangar)
 • Tål arbetsstället vatten och fukt?​
  ​(Vi kan skydda arbetsstället mot vatten och fukt. Vi har mångårig erfarenhet av skyddning av arbetsplatser/ställen mot vatten, fukt & damm)
 • Krävs speciell hänsyn till pågående verksamhet (t.ex ljud, damm, buller eller vatten)?
 • Finns uppgifter om dimensioner och läge på utförandet?

  ​(Vi kan ta med byggställningar eller liftar för arbeten över 2 meter)
 • Är andra yrkesgrupper på arbetsplatsen informerade om att märka ut sina håltagningar?

  ​(tex Elektriker, Rörläggare, Ventilationsentreprenör)
 • Vem ansvarar för avfallshanteringen?

  ​(Vi hjälper gärna till med borttransport av avfall)​​