Asbestsanering ​

Exempel på asbest är: eternitskivor och plattor på tak, väggar och golv.Asbest finns ofta i rörböjar som sprutasbest på balkar.
Saneringen utför vi med yttersta nogsamhet och enligt myndigheternas regler och lagar. Vi har idag sex man specialutbildade för sanering. Vi använder självklart skyddsmasker och overaller och har alltid saneringsbod med oss. Vi har utsugsfläktar, slussar och stoftavskiljare för sanering inomhus.


Vi kommer gärna ut och hjälper till vid provtagningar och bestämmande av asbest­material, vi samarbetar med laboratorium som kan bestämma material mm. Vi packar in all asbest innan den deponeras på soptipp.​


Asbestsanering kan uppfattas som dyrt dock bör ni betänka följande:
Vi är måna om att vår personal ska känna sig trygga med sitt arbete komma hem hela och rena varje dag utan behöva tänka på om dom har blivit kontaminerade med asbest som kan leda till andningssvårigheter eller förkortad livslängd. Därför blir sanering dyr eftersom vi skyddar oss och man kan ej jobba lika snabbt i andningsmask och saneringskläder som t-shirt å kortbyxor.