Kärnborrning

Vi utför kärnborrning i alla material så som betong, tegel, siporex, leca, natursten, klisong (putsade träväggar), gjutjärn och metaller. Vi borrar med borr från diameter 20mm till 1025mm, för exaktare borrstorlekar fråga oss, borrlängden är nästan oändlig.

Vid nästan all kärnborrning krävs vattenkylning av borret och för att få ut borrkaxet, men även ”torrborrning” förekommer efter noga övervägande av operatören. Vi har även specialborr för borrning i trä och trossbottnar (träbjälklag med grus och aska).

Handborrning är när vi håller maskinen och anbringar den emot där hålet ska bli. Största diametern är 125mm, men det kräver mycket styrka och säkerhet av våra medarbetare, oftast används denna metod vid lättborrade material. Dock har vi två borr med diameter 138, 187 som är för maschetborrning i avloppsrör, där vi tillhandahåller gummimacheter 110mm och 160mm till avloppsrör

Borrning med stativ är när vi har maskiner som sitter monterade på stativ. Det enklaste är när man bultar fast maskinen i underlaget som man ska borra i, dessa ser ut som typ ”pelarborrmaskiner”. Vi har även möjlighet att suga fast maskinen i välgjuten och slät betong. Men den vanligaste typen är när man stämpar mellan golv och tak för att sätta fast maskinen, maskinen kan då vinklas i nästan vilket läge som helst. Vi har olika sorters borrmaskiner att sätta på stativen. Från elektriska maskiner som tar från 20mm till 600mm kärnborr till hydrauliska kärnborrmaskiner som tar från 100mm till 2000mm.

Borrning i vinkel kan man nästan göra i vilken vinkel som helst, bara man vet vart hålet ska gå in och vart hålet önskas avslutas. Dock finns det vissa tekniska begränsningar men det mesta brukar vi tillgodose.

Borrning med stora borr. Vi har borriggar för borrning av stora och långhål, det största vi har borrat ännu är 1025mm. Vi har även specialborr som är extra långa som används när vi borrar djupa hål. Exempelvis gjorde vi 425mm hål i Kåseberga hamn som var 2,5 meter djupa.

Torrborrning erbjuder vi sen 2016 även i betong i diametrarna 47,52,62,82,102,122,132mm.
Torrborrning kan göras med vanligt kärnborr i lösare material som tegel, leca och siporex.