Tjänster

Vi erbjuder ingenting!!! Nja, skämt och sido, men vad är definitionen på ett hål? Det finns en gåta som lyder: Vad är det som bara blir större ju mer man tar bort? Svaret kan ni få av oss!


Vårt mål och affärsidé är att tillfredsställa våra kunder med hål och hantverk på bästa sätt. Vi skall alltid lämna en ren och snygg arbetsplats och utföra arbeten rätt, professionellt och kostnadseffektivt.

Vi är håltagare och hantvekare som sätter dig som beställare i centrum, för att göra dig nöjd så du återkommer när du behöver fler tjänster av oss eller kan rekommendera oss till nya kunder!


Auktoriserade entreprenörer, ett kvitto på kvalitet! Att pruta på kvaliteten i entreprenadarbeten blir oftast förödande i längden. I dagens regel och normtäta samhälle med allt mer komplexa bygglösningar har både beställaren och underentreprenörerna ett stort och växande ansvar. Det är därför av största vikt att i alla byggsammanhang använda sig av professionella och organiserade underentreprenörer.