-->

Våra tjänster​

Vi erbjuder ingenting!!! Nja, skämt och sido, men vad är definitionen på ett hål? Det finns en gåta som lyder: Vad är det som bara blir större ju mer man tar bort? Svaret kan ni få av oss! 


Vårt mål och affärsidé är att tillfredsställa våra kunder med hål och hantverk på bästa sätt. Vi skall alltid lämna en ren och snygg arbetsplats och utföra arbeten rätt, professionellt och kostnadseffektivt.

Vi är håltagare och hantvekare som sätter dig som beställare i centrum, för att göra dig nöjd så du återkommer när du behöver fler tjänster av oss eller kan rekommendera oss till nya kunder!


Auktoriserade entreprenörer, ett kvitto på kvalitet! Att pruta på kvaliteten i entreprenadarbeten blir oftast förödande i längden. I dagens regel och normtäta samhälle med allt mer komplexa bygglösningar har både beställaren och underentreprenörerna ett stort och växande ansvar. Det är därför av största vikt att i alla byggsammanhang använda sig av professionella och organiserade underentreprenörer.

Borrning

Vi använder oss av alla förekommande tekniker för borrning i alla material.

KÄRNBORRNING

Vi har idag kärrborr från 8mm till 1025mm, dock kan vi skaffa andra dimensioner efter vad som efterfrågas. Vi har maskiner som klarar hål upp till två till tre meter i diameter.

Vi kan även vajersåga runda hål upp till en diameter på 5meter om vi kommer åt på båda sidor hålet. Vid val av dessa metoder används oftast vatten för att kyla borren och driva ut borrkax.

SLAGBORRNING MED BORRHAMMARE

Vi har även maskiner för slagborrning i betong och sten används ofta för vatten ej får förekomma eller vi borrning av förankringar.
Vi har även luftdriven bergborrmaskin för borrning av spränghål eller liknade hål.

SKRUVBORRNING

Vi borrar med skruv för provtagning i mark för miljöprover.
Vi har även en larvgående borrigg med förbränningsmotor för enklare etablering. 

Golv och Väggsågningar

​Vi sågar i alla material med klingar upp till en tjocklek på 750mm.

GOLVSÅGAR

Vi har golvsågar i alla storleksklasser för el eller med förbräningsmotorer.
Vi utför även asfaltsågning i upp till tjocklekar på 350mm

VÄGGSÅGAR

Vi har idag både hydrauliska och el sågar för sågning i stenmaterial upp till en tjocklek på 750mm​


VAJERSÅGNING

Med diamantklädd stålvajer tar vi oss igenom i stort sett vilka dimensioner som helst. Vajersågning är när man sågar med en diamantklädd stålvajer. Denna sågtyp används till tjocka konstruktioner eller under vatten. Man får ofta borra hål där vajern ska gå igenom för sågytor. Man får räkna med ett sågsnitt som slår på +- 50-75mm ovan vattenytan, detta eftersom vajern ”går” lättaste vägen.​Även denna såg är hydraulisk (läs under väggsågning). Vi har olika brythjul för att styra vajern rätt och en massa innovationsförmåga. Vi kan även såga stora runda hål för tex trapphål med diameter på 0,6-5 meter till nästan hur stort som helst.​


SPRÄNGNING

av betong, berg och sten som ligger i vägen på vägar, åkrar eller i hus, även tätort. Vi spränger även berg som sticker upp där ni ej önskar, tex. berg som ligger i vägen för rördragning, eldragning, husgrunder osv. Vi spränger betongfundament som ska rivas. tex foderbord, maskinfundament, kajer, kantbalkar m.m.Vi utför professionell sprängning med dynamit genom innehav av Sprängkort B med licens för hela sydöstra Skåne.Vi utför även spräckning med krutpatroner som medför näst intill vibrationsfri sprängning. Genom att vibrationerna klingar ut snabbt kan spräckning ske nära husgrunder, vattenledningar, fjärrvärmeledningar, elledningar och andra känsliga objekt. Stenen och berget skjuts i bitar med omedelbar verkan. Även skjutning av tuffa fundament eller berg inomhus är möjligt. Vi har alla försäkringar & behörigheter som krävs för arbetet genom innehav av Spräckkort och grundkurs i sprängning.​

Rivning

HUSRIVNINGAR

Rivning av hus eller delar hus/fastigheter har vi god erfarenhet av samt att sortera och transportera bort det miljövänligt. Viktigt för oss och andra är att inget skadas eller kommer i fara vid rivningar. Vi har kranbil för mindre rivningar och borttransport av avfall. Annars tar vi in grävmaskiner med eller utan förare beroende på projekt. Vi återställer marken efter oss så ingen kan se att ett hus har varit där. Naturligtvis så använder vi oss även av vår diamantutrustning vid rivningar om så krävs. Vår personal är vana vid hårt kroppsarbete när det gäller att rulla rullebör (skottkärra) och svinga slägga. 

PANNOR OCH TANKAR

Pann- och tankrivningar utför vi och skickar materialet på återvinning. Vi sågar sönder tanken i mindre bitar om så behövs. Oljan i tanken tar vi med oss och sanerar tanken. Pannan tar vi oftast ut hel.​ 

Professionell asbestsanering

Exempel på asbest är: eternitskivor och plattor på tak, väggar och golv.Asbest finns ofta i rörböjar som sprutasbest på balkar.
Saneringen utför vi med yttersta nogsamhet och enligt myndigheternas regler och lagar. Vi har idag sex man specialutbildade för sanering. Vi använder självklart skyddsmasker och overaller och har alltid saneringsbod med oss. Vi har utsugsfläktar, slussar och stoftavskiljare för sanering inomhus. 


Vi kommer gärna ut och hjälper till vid provtagningar och bestämmande av asbest­material, vi samarbetar med laboratorium som kan bestämma material mm. Vi packar in all asbest innan den deponeras på soptipp.​


Asbestsanering kan uppfattas som dyrt dock bör ni betänka följande:
Vi är måna om att vår personal ska känna sig trygga med sitt arbete komma hem hela och rena varje dag utan behöva tänka på om dom har blivit kontaminerade med asbest som kan leda till andningssvårigheter eller förkortad livslängd. Därför blir sanering dyr eftersom vi skyddar oss och man kan ej jobba lika snabbt i andningsmask och saneringskläder som t-shirt å kortbyxor.

SKROTÅTERVINNING

Vi hämtar och hjälper att städa bort metallskrot kostnadsfritt. Vi återvinner c:a 100 ton metallskrot om året. Vi kommer med kranbil med grip och hämtar. Avgift tillkommer för miljöfarligt skrot eller tankar, dock tar vi hand om tex bilbatterier gratis. Mot ersättning hjälper vi er även med rivning av metallkonstruktioner eller med utplockning av tex oljepanna från källare. Hämtning inom en vecka!​
Vi erbjuder även container för skrot som ni fyller i egen takt, ex lantbruk, företag, verksamheter och skolor. Vi har containers från 2 kbm till 8 kbm samt 250-liters soptunnor för de mindre producenterna. Vi kommer och hämtar efter ett körschema som passar er. Det går även att lämna på vår anläggning i Vallby!​


. . .ÖVRIGT


Smides och förstärkningsjobb gör vi oftast i samband med att vi tar hål. Vi tillverkar balkar på vår verkstad (kapar, borrar, svetsar och målar) för att sedan montera upp dem på arbetsplatsen. Vi sätter också upp portskoningar och portar, men även rostfria räcken och staket i smide.
Konstruktionsarbeten av enklare slag hjälper vi till med vid håltagningsarbeten.


Byggnadsjobb som murning, gjutning, målning, läggning av avlopp, anläggningsjobb och snickeriarbeten utför vi i samband med håltagningar eller vid mindre entreprenader. Vi har även god kontakt med andra entreprenörer som vi tar hjälp av när så behövs.​​

Kontakta oss gärna för mer information!

OM OSS

​​Österlen Håltagning AB

Org nr. 556713-485

REFERENSER

Skanskan Direkt

Ncc Sverige AB

Peab

OM HÅLTAGNING

Vi utför håltagning i dom flesta material som betong, tegel, trä, stål, och lättbetong.